Tjänster

TILLSAMMANS KNYTER VI IHOP EN ENHETLIG PROFIL

webbhantering konsult

WEBBHANTERING

 

Administrering av webbkanaler. Formgivning av webbsidor och dess innehåll. Publicering av aktuell, tillförlitlig och relevant information. 

Fånga själen i verksamheten och integrera det genom webbdesign, innehållsskapande, målgruppsanpassning och omvärldsbevakning.


Tips!

 

1. Aktualiserad webbplats påverkar rankningen i sökmotorer.

2. En användarvänlig webbplats tilltalar besökaren.

3. Individuell webbdesign för olika syften och ändamål.

4. Webbplatsen exponerar dina tjänster och är öppen dygnet runt.


.

Text- och bildproduktion konsult

TEXT- OCH BILDPRODUKTION

 

Text och bild i reportageform. Relevant och stilenligt språk. 

Språk- och textriktigt material i kombination med bildbehandlat fotografiskt material.  Korrekturläsning, text- och målgruppsanalys samt inhämtning av källkritiskt granskat material. Bildredigering för webb och tryck.

 

Tips!

 

1. Relevanta texter påverkar rankningen i sökmotorer.

2. Text och bild på rätt plats med rätt budskap = tydliggör företagets budskap.

3. Tillgängliggör text på webbplatsen för synskadade.


Sociala medier konsult

SOCIALA MEDIER

 

Skapa och underhålla en optimerad och välskriven profil, För interaktion och deltagande - en flervägskommunikation. Används även för marknadsföring samt varumärkes- och relationsbyggande med en bred räckvidd. 

LinkedIn = det moderna visitkortet. 

 

Tips!

 

1. Deltagande i olika sociala medier påverkar rankningen i sökresultaten. 

2. Öppnar upp för konversationer.

3. Interagera och engagera.

4. Ger besökarna ett aktuellt nyhetsflöde.