Blogg

INFORMATIONSARKITEKTEN TIPSAR


Bild TeroVesalainen från Pixabay


Behöver företaget en webbplats?


Produktionen av information är idag viktigare än fabrikstillverkade varor. Informationen är med andra ord vår tids viktigaste vara. Dagens informationssamhälle; syns man inte = finns man inte. Det finns en del företag som anser att det räcker med att synas på sociala medier, att sälja varor och visa upp sin information på t ex Facebook och Instagram. Men uppfattas ett företag som saknar webbplats som seriöst?


Vem som helst kan lägga upp en sida på sociala medier, och det är dessutom gratis. Hur seriöst uppfattar du att ett företag är som inte har en webbplats? Sedan finns det ju fler skäl än just seriositeten som påverkar faktorerna till varför man som företagare behöver en webbplats, men jag misstänker att grunden trots allt är om man kan lita på företagets existens. 


Hur vet man om webbplatsen är seriös? Man kan kontrollera om webbplatsen är seriös eller inte med hjälp av olika tillvägagångssätt (googla, finns en hel del tips att ta till sig av) vilket är svårare att göra med ett företag som enbart finns på sociala medier.


När man kommit så långt att man bestämt sig för att ”– Ja, vi vill uppfattas som seriösa” och ska skapa sig en webbplats, vad ska man tänka på då? Det man bör göra är att kartlägg webbplatsens syfte och mål, vilken målgruppen är och vad som behövs på webbplatsen.


  • Syftet – vad är anledningen till att vi behöver en webbplats? Oftast finns det mer än ett syfte. Anledningarna kan vara att effektivisera arbetet, sälja varor eller tjänster, informera och ge service, delge kontaktuppgifter, stärka tjänster eller varumärken. Diskutera med andra och använd dem som bollplank.

  • Målgrupp – vilka vill vi nå ut till? Det är väldigt sällan svaret ”alla” på denna punkt stämmer fullt ut. Att tydliggöra målgruppsbilden skapar bra förutsättningar för webbplatsens utformning. Oftast kan man snäva in målgruppen genom att ta bort de besökare man inte behöver nå ut till.

  • Komponenter - vilka delar ska ingå? Behövs det en webbshop, ska vi ha med ett kontaktformulär, ska det finns en sökfunktion, bloggmöjligheter etc.  Det syns tydligt om man missat att se över webbplatsens helhet. Webbplatsen blir rörig och svårnavigerad. 


Att vara så tydlig man kan från början är viktigt inför skissandet av webbplatsen så man får med alla delar. Kommer man senare på, efter webbplatsen är skapad, saker som skulle behöva finnas med är det oftast krångligare att lägga till dem och det kan dessutom äventyra hela webbplatsens layout och uppbyggnad. 


Nu när man fått ihop basen till webbplatsen så går man vidare med själva designen och utformningen. En webbplats är dynamisk - den växer och utvecklas med företaget.


Håll liv i webbplatsen! Låt den inte stå och samla damm, för då tror besökarna att företaget eller organisationen gör det också.


Monica Lampa-Olsen


Publicerad 2019-05-28